Zvoľte svoje predmety podnikania

V tomto kroku si vyberte svoje predmety podnikania. Ako prvú si volíte vašu hlavnú činnosť podnikania.

Predmety podnikania

Nemáte pridané žiadne predmety podnikania.

Vyhľadajte a pridajte svoje predmety podnikania

Alebo

Názov
Administratívne služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Informačná činnosť
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Faktoring a forfaiting
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prenájom hnuteľných vecí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vedenie účtovníctva
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Verejné obstarávanie
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vedenie účtovníctva
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Sťahovacie služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Administratívne služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prenájom hnuteľných vecí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Verejné obstarávanie
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Administratívne služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
automatizované spracovanie dát
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku,
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Chov vybraných druhov zvierat
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie služieb v rybárstve
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba potravinárskych výrobkov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba kŕmnych zmesí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba nápojov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Textilná výroba
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Odevná výroba
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Spracovanie kože
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba obuvi a kompotentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Keramická výroba
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba bižutérie a suvenírov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba hudobných nástrojov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba hračiek a hier
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba sviečok a tieniacej techniky
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výroba zdravotníckych pomôcok
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prípravné práce k realizácii stavby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Sťahovacie služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzka malých plavidiel
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie úschovní
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Kuriérske služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie výdajne stravy
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Finančný lízing
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Záložne
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Faktoring a forfaiting
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vedenie účtovníctva
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Zadávanie klinického skúšania liečiv
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Dizajnérske činnosti
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Fotografické služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Pravidelná kontrola detského ihriska
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Služby požičovní
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prenájom hnuteľných vecí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Informačná činnosť
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Čistiace a upratovacie služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Administratívne služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Verejné obstarávanie
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie jaslí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie sociálnych služieb
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Poskytovanie služieb osobného charakteru
Druh
voľná
Cena
0 €

Názov
Zlievanie drahých kovov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy vyhradených technických zariadení: elektrických
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení: plynových
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení: tlakových
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení: zdvíhacích
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Opravy a montáž určených meradiel
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Očná optika
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zubná technika
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: elektrotechnická časť
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výkon činnosti stavebného dozoru
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Energetická certifikácia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výkon činnosti energetického audítora
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie trhacích prác
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Technické osvedčovanie stavebných výrobkov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie autoškoly
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Inštruktor autoškoly
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vyučovanie v odbore umenia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Horská sprievodcovská činnosť
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Technik požiarnej ochrany
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Špecialista požiarnej ochrany
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Preskúšavanie komínov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Geodetické a kartografické činnosti
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Činnosť odborného lesného hospodára
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výroba tabakových výrobkov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Projektovanie pozemkových úprav
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Inseminácia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie ohňostrojných prác
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Sprievodca cestovného ruchu
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Masérske služby
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Wellness masérske služby
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Činnosť vodohospodára
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Činnosť bezpečnostného poradcu
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Činnosť autorizovanej osoby
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Bezpečnostnotechnické služby
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Bezpečnostný technik
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Autorizovaný bezpečnostný technik
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Pracovná zdravotná služba
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Správa registratúry
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie pohrebiska
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie pohrebnej služby
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie krematória
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zmenárne
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Poskytpvanie služieb peňaženky virtuálnej meny
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zasielateľstvo
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Organizovanie dobrovoľných dražieb
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Dohľad nad pracovnými podmienkami
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
Druh
viazaná
Cena
15 €

Názov
Zámočníctvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Nástrojárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Kovoobrábanie
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Opravy pracovných strojov
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Opravy karosérií
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Výroba a opravy protetických výrobkov
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Hodinárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Kamenárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Mäsiarstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Výroba piva a sladu
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Výroba mliečnych výrobkov
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Stolárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Zlatníctvo a klenotníctvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Murárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Tesárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Pokrývačstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Klampiarstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Izolatérstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Strechár
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Podlahárstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Kachliarstvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Kozmetické služby
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov.
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Čistenie a kontrola komínov
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Manikúra
Druh
remeselná
Cena
15 €

Názov
Pedikúra
Druh
remeselná
Cena
15 €

Načítavanie...
Vaša živnosť
Virtuálne sídlo:
--
Počet živností:
0
Konečná cena
59 €

1/4Krok: Predmety podnikania