Odvody živnostníkov v roku 2023

Ak ste živnostník nezabudnite, že sa na vás vzťahuje tzv. odvodová povinnosť. To znamená, že musíte zaplatiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne, ale v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne je situácia iná.

Vo všeobecnosti platí, že živnostník je prvý rok podnikania oslobodený od platenia sociálnych odvodov.

  • Minimálne mesačné odvody živnostníka do zdravotnej poisťovne predstavujú sumu 84,77 EUR.

  • Minimálne mesačné odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne predstavujú sumu 200,72 EUR.

Ak ste sa stali živnostníkom v roku 2022 do konca júna 2023 neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že ste ohlásili živnosť v tomto roku (2023) sociálne odvody neplatíte do konca júna 2024.

Povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne sa vzťahuje výlučne len na tých živnostníkov, ktorí v predchádzajúcom roku zarobili sumu nad 7.266 EUR. V opačnom prípade, neplatíte odvody ani v tom ďalšom roku. Môže nastať teda situácia, kedy od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne budete oslobodený aj v ďalších rokoch podnikania (nie len v tom prvom), a to vtedy, ak váš príjem v predchádzajúcom roku nepresiahol vyššie uvedenú sumu.