Podanie daňového priznania prostredníctvom učtovníka

Od 09. júla 2021 všetci podnikatelia (právnické osoby aj fyzické osoby – živnostníci), ktorí sú registrovaní na daň z príjmov sú povinní komunikovať so správcom dane, t. j. s daňovým úradom, výlučne elektronicky.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na podávanie daňového priznania k dani z príjmov. Daňové priznanie je podnikateľ povinný podať do 31. marca príslušného roka. Viacerí podnikatelia, na prípravu a podanie daňového priznania pritom využívajú služby účtovníka. Na to, aby za podnikateľa mohol účtovník konať a komunikovať s daňovým úradom potrebuje osobitné splnomocnenie, ktoré sa udeľuje online, a to nasledovným spôsobom:

 1.       Prihlásenie sa do účtu

Prvým krokom na udelenie plnomocenstva na zastupovanie pred finančnou správou je prihlásenie sa do účtu podnikateľa na stránke finančnej správy. Podnikateľ sa do účtu prihlasuje buď:

  • zadaním ID používateľa a hesla alebo

  • cez portál slovensko.sk, t. j. občianskym preukazom s čipom (eID), dokladom o pobyte s čipom, aplikáciou Slovensko v mobile (mID) alebo prihlasovacím prostriedkom vydaným v krajine EÚ.

2.       Výber daňového subjektu

Po prihlásení sa do účtu označte daňový subjekt, pre ktorý chcete spraviť autorizáciu účtovníka.

3.       Osobný identifikačný kód účtovníka

Na autorizáciu sa vyžaduje osobný identifikačný kód konkrétneho účtovníka. Na to, aby vás účtovník mohol zastupovať, musí vám poskytnúť svoj osobný identifikačný kód, ktorý nájde vo svojom účte v sekcii „Profil používateľa“.

4.       Pridanie autorizované používateľa

V sekcii „Autorizácia a zastupovanie“ kliknite na možnosť „Správa autorizácií subjektu“, kde sa vám ukáže zoznam všetkých autorizovaných používateľov. Cez tlačidlo „Pridať autorizované používateľa“ vyplňte formulár (meno, priezvisko a osobný identifikačný kód účtovníka) a následne kliknite na „Vyhľadať používateľa“. Finančná správa vám automatický vyhľadá vami určenú osobu (účtovníka), ktorej viete vytvoriť autorizáciu cez tlačidlo „Pridať autorizáciu“.

Proces autorizácie bude tým pádom ukončený a váš účtovník môže za vás bez problémov podať daňové priznania.