Dotácie na obnovu rodinných domov v roku 2022

Chcete získať dotáciu na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy ale neviete ako na to? Pripravili sme pre Vás krátky článok, v ktorom sa dozviete miesto, čas a spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Dňa 06.09.2022 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov, pričom samotné žiadosti je možné predkladať od 17.09.2022. Predpokladaná výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 15 mil. eur.

V zmysle zverejnenej výzvy, žiadosť je možné podať len dvoma spôsobmi:

  1.  elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) alebo

  2.  v listinnej forme (osobne cez podateľňu alebo poštou).

Žiadosti posudzuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je povinná uplatniť princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti ako aj princíp efektívnosti a účelnosti.

Podmienkami poskytnutia dotácie z Plánu obnovy sú:

  • predloženie žiadosti včas a v stanovenej forme,

  • oprávnenosť žiadateľa,

  • podmienky týkajúce sa rodinného domu,

  • účel použitia dotácie, a

  • časová oprávnenosť.

Maximálna výška dotácie je:

  • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,

  • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 %17 oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % celkových oprávnených výdavkov.

Použite našu kalkulačku a zistite maximálnu výšku Vašej dotácie.

Ak by ste chceli využiť mechanizmus Plánu obnovy na rodinné domy ale neviete, či ste oprávneným žiadateľom alebo potrebujete pomoc s podaním žiadosti, obráťte sa na nás cez mailovú adresu: info@slupod.sk a poradíme Vám.

Prečítajte si aj článok „Podmienky získania dotácie na obnovu rodinných domov“.