Registrácia sociálneho podniku do OR SR

Ak ste registrovaným sociálnym podnikom, mali by ste zbystriť pozornosť: najneskôr do 31. marca 2023 totiž musíte podať návrh na zápis označenia „registrovaný sociálny podnik alebo skratky r.s.p. do Obchodného registra SR. Vyplýva to z novely zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a doplnení niektorých zákonov.

Po novom, registrovaný sociálny podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie, že ide o registrovaný sociálny podnik a toto označenie, resp. skratka r. s. p. sa musí zapísať aj do ORSR alebo do inej evidencie, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba. 

Ak ide o existujúci registrovaný sociálny podnik, ktorý vznikol ešte pred nadobudnutím účinnosti novely zákona, t. j. pred 1. januárom 2023, návrh na zápis do registra sa musí podať najneskôr do 31. marca 2023. V opačnom prípade, ministerstvo práce SR zruší štatút registrovaného sociálneho podniku.

V prípade, že registrovaný sociálny podnik vznikol po 1.1.2023, návrh na zápis označenia alebo skratky do registra je sociálny podnik povinný podať do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Návrh do Obchodného registra SR sa podáva cez zmenový formulár. Ak by ste chceli využiť služby SLUPOD-u na vypracovanie a podanie návrhu do ORSR, kontaktuje nás mailom cez info@slupod.sk alebo telefonicky +421 951 004 178.