ODVODY SZČO V ROKU 2024

SZČO sú zo zákona povinné platiť odvody do zdravotnej a do sociálnej poisťovne (samozrejme aj z toho pravidla existujú určité výnimky).

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne budú oproti roku 2023 vyššie. Pozrime sa na konkrétne sumy:

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne:

2024

2023

97,80 EUR

84,77 EUR

Minimálne odvody do sociálnej poisťovne:

2024

2023

216,13 EUR

200,72 EUR

Do pozornosti dávame, že SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu 2023 neplatia odvody do sociálnej poisťovne. Rovnako neplatia sociálne odvody ani SZČO, ktoré začali alebo začnú podnikať v roku 2024, keďže platí, že živnostník prvý rok podnikania neplatí sociálne odvody. Táto odvodová úľava sa však nevťahuje na zdravotné odvody, ktoré živnostník je povinný platiť od vzniku oprávnenia na podnikanie a to v zákonom určenej výške.

S touto problematikou sme sa zaoberali aj v našom článku: https://slupod.sk/blog/odvody-zivnostnikov-v-roku-2023