Firma (s.r.o.)

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Ak chcete ako dodávateľ vyhľadávať verejné zákazky a uchádzať sa o ne, tak odporúčame vykonať zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS). Zápisom SRO do ZHS získa vaša firma st...