Legislativa

Odvody živnostníkov v roku 2023

Odvody živnostníkov v roku 2023

Ak ste živnostník nezabudnite, že sa na vás vzťahuje tzv. odvodová povinnosť. To znamená, že musíte zaplatiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne, ale v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne...

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Ak chcete ako dodávateľ vyhľadávať verejné zákazky a uchádzať sa o ne, tak odporúčame vykonať zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďale...